Przewodniczący: Nikola Lebedziuk kl. 8a
Zastępca : Aleksandra Barczak kl. 8a
Skarbnik: Maja Olejnik kl. 8a
Sekretarz: Zuzanna Rozwałka kl. 6a
Łącznik z Nauczycielami : Nikola Szczeblewska kl. 8b
Łącznik z Radą Rodziców : Szymon Bajdak kl.5a
Członek SU: Jakub Świtek kl. 8a

Opiekun SU: Pan Andrzej Dyczewski
Rzecznik praw ucznia : Pan Marcin Kociuba