SZKOŁA PODSTAWOWA

Przewodniczący: Klaudia Kańczugowska

Zastępca: Mateusz Stec

Skarbnik: Aleksandra Szybiak

 Członek: Weronika Pawelec

Opiekun: pan Andrzej Dyczewski

Poczet sztandarowy: Klaudia Gańska, Julia Żukiewicz, Karol Kręglicki.