Wyniki Szkolnego Konkursu Literacko - Plastycznego

Z radością informujemy, że Szkolny Konkurs Literacko – Plastyczny pod hasłem „Z tolerancją za pan brat” został już rozstrzygnięty.

Konkurs miał na celu:

- kształtowanie postaw tolerancji wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
- promowanie pozytywnych wzorców wobec odmienności narodowych, kulturowych oraz osób niepełnosprawnych;
- rozwijanie zainteresowań plastycznych i literackich.

W konkursie wzięło udział 19 uczniów. Komisja konkursowa miała ciężki orzech do zgryzienia, aby spośród tak pięknych wierszy oraz plakatów wyłonić laureatów.

Oto lista nagrodzonych uczniów:

Kategoria I-III
I miejsce Blanka Gańska  kl. 3b
II miejsce Karolina Grudzień   kl. 3b
III miejsce Julia Dobies kl. 3a


WYRÓŻNIENIE
: Lidia Nizio (1a), Igor Hanc (2b), Lena Stasicka (3b)

Kategoria IV-VIII
I miejsce Aleksander Słowikowski kl. 6b
II miejsce Kinga Cebo kl. 5a
III miejsce Wiktor Sochacki kl. 5b

Dyplomy oraz upominki zostały już rozdane uczestnikom. Wystawę prac konkursowych będzie można oglądać jeszcze do końca tygodnia. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, a laureatom gratulujemy!