• Dariusz Mielniczuk – wychowanie fizyczne,
 • Monika Olejnik – język polski,
 • Karol Legieć – doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • Agnieszka Patalita – edukacja wczesnoszkolna,
 • Karina Mazur – edukacja wczesnoszkolna,
 • Danuta Majdańska – edukacja wczesnoszkolna,
 • Barbara Pattillo – edukacja wczesnoszkolna,
 • Iwona Wit–edukacja wczesnoszkolna,
 • Małgorzata Domaradzka–edukacja wczesnoszkolna
 • Magdalena Marczak– język polski,
 • Paulina Ślusarska –język polski,logopeda,
 • Dorota Wiśniewska –język angielski,
 • Joanna Zielińska – język angielski,
 • Katarzyna Marciniak – Dzieciuch –język niemiecki,
 • Urszula Tochman – Pereta -język niemiecki,
 • Józef Bil – matematyka,
 • Agnieszka Serwa – matematyka,
 • Maria Celegrat – przyroda,
 • Joanna Kierepka–Morawska – biologia, przyroda, geografia,
 • Elżbieta Strycharczuk – biologia, chemia,
 • Andrzej Dyczewski – historia, wiedza o społeczeństwie,
 • Grzegorz Skrzypczak – historia i społeczeństwo,
 • Marcin Kociuba – wychowanie fizyczne,
 • Agnieszka Panecka-Suryś - wychowanie fizyczne,
 • Barbara Słowikowska – religia, wychowanie do życia w rodzinie,
 • ks. Andrzej Sulowski – religia
 • ks. Adam Breś – religia
 • Dariusz Pietrzak – informatyka,
 • Justyna Abramik – muzyka,
 • Milena Brudkowska - plastyka, świetlica
 • Anna Kowalska – świetlica, technika,
 • Agnieszka Koch – fizyka,
 • Małgorzata Żyłowska - edukacja dla bezpieczeństwa
 • Brygida Walczak – bibliotekarz.
 • Anna Kapica – pedagog,
 • Rafał Koropczuk - psycholog
 • Katarzyna Konopka-Gęba – nauczyciel wspomagający,
 • Renata Garbal - nauczyciel wspomagający
 • Patrycja Stefaniak - nauczyciel wspomagający