ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMUNauczyciele oraz uczniowie klasy Va i IIIb zaświecili się na niebiesko na znak solidarności z osobami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzicami poprzez wykonanie zdjęcia, na którym znajdują się niebieskie elementy. W klasach wyświetlono prezentację multimedialną oraz film. Zajęcia w klasie III zakończyła rozmowa nt.: „Jak pomóc koledze ze spektrum autyzmu?”

Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Czym jest autyzm? To całościowe zaburzenie rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, które dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce. Osoby z autyzmem charakteryzują się problemami z mówieniem, postrzeganiem świata oraz rozumieniem relacji społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, przypada na 2 kwietnia, ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska. W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu realizowane są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin. Jedną z nich jest „Polska na Niebiesko” – coroczna kampania społeczna organizowana przez Fundację JiM o zasięgu ogólnopolskim.

Zaświećmy zatem wszyscy na niebiesko! 2 kwietnia okażmy solidarność z osobami
ze spektrum autyzmu oraz wykażmy wsparcie dla ich rodzin! Bądźmy razem, nie tylko tego dnia!”

https://jim.org/polskananiebiesko

https://www.ore.edu.pl/2019/04/swiatowy-dzien-swiadomosci-autyzmu

Anna Kokuszka

 

 

 

 

Fot. Justyna Abramik