• Dariusz Mielniczuk – wychowanie fizyczne,
 • Karol Legieć – historia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • Małgorzata Domaradzka  edukacja wczesnoszkolna,
 • Karina Gulska  edukacja wczesnoszkolna,
 • Danuta Majdańska edukacja wczesnoszkolna,
 • Barbara Pattillo edukacja wczesnoszkolna,
 • Iwona Wit edukacja wczesnoszkolna,
 • Magdalena Marczak – język polski,
 • Monika Olejnik – język polski,
 • Paulina Ślusarska – język polski, logopeda,
 • Magdalena Gajowiak – język angielski,
 • Dorota Wiśniewska – język angielski,
 • Joanna Zielińska – język angielski,
 • Katarzyna Marciniak – Dzieciuch – język niemiecki,
 • Izabela Szymczuk – język niemiecki,
 • Urszula Tochman – Pereta - język niemiecki,
 • Józef Bil – matematyka,
 • Izabela Cieślińska matematyka,
 • Agnieszka Serwa matematyka,
 • Elżbieta Słuja matematyka,
 • Maria Celegrat – przyroda,
 • Joanna Kierepka – Morawska – biologia, przyroda, geografia,
 • Elżbieta Strycharczuk – biologia, chemia,
 • Andrzej Dyczewski – historia, wiedza o społeczeństwie,
 • Grzegorz Skrzypczak – historia i społeczeństwo,
 • Marcin Kociuba – wychowanie fizyczne,
 • Rafała Onyszko wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa,
 • Andrzej Wronowski - wychowanie fizyczne,
 • Barbara Słowikowska – religia, wychowanie do życia w rodzinie,
 • ks. Andrzej Sulowski religia
 • ks. Adam Breś  religia
 • Dariusz Pietrzak – informatyka,
 • Mariola Skrzypczak – plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne,
 • Justyna Abramik – muzyka,
 • Anna Kapica – pedagog,
 • Agnieszka Koch fizyka,
 • Anna Kowalska świetlica, technika,
 • Brygida Walczak – bibliotekarz.
 • Agnieszka Patalita – świetlica,
 • Ewelina Smalec –  pomoc nauczyciela, j.polski,
 • Katarzyna Knopka - Gęba –  nauczyciel wspomagający,