„Czy wiecie, że…?”  Zajęcia terenowe z przyrody

22 czerwca 2022 roku odbyły się zajęcia terenowe z przyrody dla klasy 4b. Uczestnicy zajęć poznali warunki życia na lądzie i charakterystyczne rośliny występujące na polu,  łące i w lesie. Na trasie wycieczki uczniowie rozpoznawali gatunki drzew iglastych i liściastych. W okolicach mostu w Klarowie obserwowali „pracę rzeki”, tworzącej liczne zakola (meandry). Dzięki różnorodności środowisk przyrodniczych w najbliższej okolicy, mogli również obserwować organizmy żyjące w wodzie w strefie przybrzeżnej, np.  żaby zielone, pałkę wodną, trzcinę pospolitą, rzęsę wodną i in. Ponadto, uczniowie doskonalili umiejętność posługiwania się kompasem w terenie.

Uczniowie wrócili z trasy zmęczeni, ale zadowoleni. 

Już planują następne zajęcia terenowe  we wrześniu

J.K-M