• Dariusz Mielniczuk – dyrektor
  • Karol Legieć – wicedyrektor