• Mariola Czerniak – sekretarz szkoły,
  • Małgorzata Wójcik – Bil – referent,
  • Barbara Skrzypczak – referent, kierownik gospodarczy,
  • Katarzyna Sowa – referent.