Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) w związku z § 1 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku wystąpieniem stanu epidemii /Dz.U., poz. 1931/ zawiadamiam, że w okresie do dnia 29 listopada 2020 r. - zostaje ograniczone wykonywanie zadań przez Szkołę Podstawową w Milejowie poprzez:

  1. 1. Wprowadzenie bezpośredniej obsługi interesantów, poprzez obsługę pojedynczą. Przed wizytą w sekretariacie Szkoły zalecany jest kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 81 75-72-052. W przypadku przebywania na terenie Szkoły interesanci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, odzieży lub jej części.
    Dopuszczalna liczba interesantów przebywających na terenie budynku szkoły nie może być większa niż jedna osoba.
    Apeluję o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Szkoły.
  2. Wprowadzenie pracy zdalnej dla stanowisk, które mogą ją wykonywać, system pracy zdalnej polega na wykonywaniu pracy przez czas pracy oznaczany w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.
  3. Pracownicy, których obecność w pracy jest niezbędną będą pracować w trybie rotacyjnym, system pracy rotacyjnej polega na wykonywaniu przez pracownika pracy określonej w umowie o pracę częściowo poza miejscem, a częściowo w stałym miejscu jej wykonywania.

Dyrektor Szkoły
Dariusz Mielniczuk