Zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy

4 stycznia 2023 r. uczniowie klasy 1a uczestniczyli w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia poprowadziła pielęgniarka szkolna, Pani Gabriela Tracz.
Podczas spotkania dzieci wymieniały zasady, jakimi należy się kierować w sytuacjach zagrożenia życia, jak postępować z osobą poszkodowaną (poznały m.in. ułożenie ciała w pozycji bezpiecznej, zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej).
Celem zajęć było przekazanie podstawowej wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy, utrwalenie numerów alarmowych oraz uświadomienie dzieciom, że każdy ma obowiązek pomocy osobom poszkodowanym.
Dziękujemy Pani Gabrieli Tracz za bardzo ciekawe zajęcia.