Uroczystości 3-go Maja w Klarowie
W dniu 3 maja, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Święto Konstytucji 3 Maja, o godzinie 12.00, tradycyjnie, jak co roku, przy Kopcu Powstańczym w Klarowie, odprawiona została polowa Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą odprawił Ksiądz proboszcz Andrzej Juźko. Całość uroczystości poprowadził Pan Mieczysław Gajowiak, prezes Towarzystwa Przyjaciół Milejowa. Przed rozpoczęciem Eucharystii poszczególne delegacje złożyły wiązanki i wieńce na mogile powstańców. We Mszy Świętej udział wzięły władze gminy Milejów, dyrektorzy i kierownicy instytucji oraz mieszkańcy gminy. Delegacja z naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym również uczestniczyła w uroczystościach religijno – patriotycznych dając świadectwo szacunku wobec historii naszej Ojczyzny. Po zakończeniu Mszy Świętej odbył się Apel Pamięci Narodowej, który poprowadził Pan Andrzej Dyczewski.