1050 rocznica chrztu Polski
Uczniowie gimnazjum nr 1 w Milejowie pod opieką pana Karola Legiecia, przy wsparciu ze strony pani Anny Kapicy i Marioli Skrzypczak, zrealizowali projekt pt. „Początki państwa – 1050. rocznica chrztu Polski”, którego celem było zwiększenie świadomości na temat znaczenia chrztu i jego wpływu na kształt współczesnej Polski oraz rozbudzenie w młodzieży uczuć patriotycznych. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w konferencji naukowej „Przedmurze chrześcijaństwa 966-2016”, przygotowali gazetki tematyczne i prezentacje multimedialne oraz wystawili sztukę teatralną wg scenariusza autorstwa pana Kazimierza Wosia, która przeniosła zgromadzoną w sali gimnastycznej publiczność w odległe czasy Mieszka I. Dzięki zaangażowaniu milejowskich gimnazjalistów wszyscy uczestnicy szkolnych obchodów rocznicy tego jakże ważnego wydarzenia, które ukształtowało tożsamość religijną i kulturową naszego narodu i stało się fundamentem polskiej państwowości, wzięli udział w niezwykle ciekawej i nietypowej lekcji historii.