Obchody 75-tej rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

„My z niego wszyscy…”

„Umierali z ran w straszliwej męce,
Padł nie jeden, by nie powstać więcej,
Biały krzyż pozostał nad mogiłą
Po co chłopcy?... Bo tak trzeba było”
                       I. Krzepkowska - Bułat

 Przed 75 laty, 27 września 1939 roku, rozpoczęto tworzenie Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową. Tajne struktury państwa polskiego, podległe Rządowi RP na uchodźstwie nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem, ale stworzenie siły moralnej, niepodległościowej tradycji, która pozwoliła przetrwać także czas komunistycznej dyktatury.

2017 03 17 karolinaKarolina Ilnicka, uczennica klasy IIIA, została laureatką Przedmiotowego Konkursu Języka Angielskiego dla szkół gimnazjalnych i otrzymała z rąk Pana Krzysztofa Babisza, lubelskiego Kuratora Oświaty, dyplom oraz zaświadczenie o zwolnieniu z egzaminu gimnazjalnego w części językowej. Pani Magdalena Gajowiak, która przygotowywała uczennicę do konkursu, otrzymała podziękowania. Uroczystość  miała miejsce w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

Gratulujemy i życzymy sukcesów na niwie językowej!

Dnia 9 maja 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie odbyły Gminne Obchody Dnia Ziemi. Organizatorem uroczystości był Zespół Szkół nr 1 w Milejowie we współpracy z Urzędem Gminy w Milejowie. Uczestnikami celebry byli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie, dyrektorzy szkół z terenu gminy
oraz społeczność uczniowska.

Zasadniczym celem imprezy było przybliżenie zgromadzonym wszelkich problemów związanych z ekologią oraz edukacja w zakresie ochrony środowiska. Spotkanie stało się doskonałą okazją do przedstawienia zagrożeń naszej planety oraz dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego, a zdrowiem i życiem mieszkańców Ziemi.

Uroczystość zapoczątkowano piosenką Pamiętajcie o ogrodach
w wykonaniu Emilii Srebrnej uczennicy klasy V Szkoły Podstawowej
im. S. Konarskiego w Milejowie – laureatki II Gminnego Konkursu Piosenki Ekologicznej. Następnie dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie Dariusz Mielniczuk serdecznie powitał zaproszonych gości.

Młodzież szkolna Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie wraz z nauczycielami przygotowała niezwykłe przedstawienie ukazujące mechanizm powstawania globalnego ocieplenia. Uczniowie, wcielając się w elementy natury nieożywionej, w sposób plastyczny zaprezentowali przyczyny i skutki zmian klimatycznych oraz zachęcali do podejmowania działań hamujących emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

Kolejnym znaczącym elementem uroczystości był wykład pt. Fakty i mity. Współczesne ocieplenie przygotowany przez doktora Jana Redera, pracownika naukowego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Wykładowca w niezwykle interesujący sposób zaprezentował współczesne stanowiska naukowców na temat globalnego ocieplenia.

W kolejnej części programu oficjalnie podsumowano i wręczono nagrody – drzewka i krzewy dla wszystkich laureatów konkursów związanych
z tematyką tegorocznego Dnia Ziemi pod hasłem Zmieniaj nawyki – nie klimat!

Całość obchodów uświetniały występy recytatorskie i wokalne uczniów.

Spełniamy marzenia chorych dzieci!
Wychodząc naprzeciw potrzebom niesienia pomocy innym i wykorzystania dużego potencjału młodzieży, uczniowie klasy IA Gimnazjum nr 1 w Milejowie, wraz z Rodzicami i wychowawcą, panem Karolem Legieciem, zorganizowali akcję charytatywną na rzecz podopiecznych fundacji „Mam Marzenie”. Celem akcji było spełnienie marzenia ciężko chorej 8-letniej Bernadki, marzącej o laptopie, który umiliłby jej długie pobyty w szpitalu. Pomysłów na zdobycie środków finansowych na zakup prezentu było wiele. Ostatecznie uczniowie zdecydowali się zorganizować: kiermasz ozdób świątecznych, loterię fantową, kiermasz ciast oraz licytację autografów i różnego rodzaju gadżetów przekazanych przez znane osoby i instytucje. Po niezliczonej ilości wysłanych e-maili oraz dziesiątkach tradycyjnych listów z prośbą o wsparcie ze strony znanych aktorów, muzyków, sportowców etc., uczniowie z niecierpliwością oczekiwali odpowiedzi, które jak się okazało bardzo szybko nadeszły.