Od poniedziałku (09.11.2020 r.) klasy I-III przechodzą na nauczanie zdalne .
Zajęcia odbywają się według planu lekcji.