Od poniedziałku klasy IV-VIII przechodzą na nauczanie zdalne.
Zajęcia odbywają się według planu lekcji.
Klasy I-III pracują w systemie stacjonarnym bez zmian.