"Tu Cię spotykam…"
w kategorii recytacji

2020 06 23 jp2Różaniec jest to modlitwa, którą
bardzo ukochałem (…).
Przedziwna w swej istocie i głębi (…).
Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia
Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy
główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…)
jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem
przez serce Jego Matki.
Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca,
serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy,
które składają się na życie człowieka,
rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (…)

Jan Paweł II

 

2020 06 23 konkursSzkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Milejowie już po raz kolejny zaprosiła młodzież województwa do udziału w konkursie poezji „Tu Cię spotykam…”. W tym roku szkolnym kategoria literacka została zaplanowana na  6 marca 2020r. natomiast kategoria recytacji miała odbyć się 13 marca 2020r. Niestety stan epidemiologiczny zmusił organizatorów do odwołania tego terminu.

W związku z nieustannie trwającym w naszym kraju stanem pandemii i zbliżającym się końcem roku szkolnego organizatorzy zaproponowali przeprowadzenie V Wojewódzkiego Konkursu Poezji Religijnej „Tu Cię spotykam…”  z pomocą mediów społecznościowych. Na nową formułę konkursu odpowiedziało jedenastu uczestników z następujących placówek:

  • Szkoła Podstawowa nr 54 w Lublinie,
  • Zespół Szkół nr 1 w Ludwinie,
  • Szkoła Podstawowa  nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej,
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łuszczowie,
  • Zespół Placówek Oświatowych im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie,
  • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego   w Milejowie.

 

W dniu 10.06.2020r. obradowała komisja konkursowa kategorii recytacji w składzie: pani Anna Kapica, pani Mariola Matyjaszczyk, pani Paulina Ślusarska, ksiądz Adam Breś.

Komisja oceniała  recytacje  utworów nagranych przez uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego. Przedstawione teksty obejmowały:

  1. wiersz lub fragment prozy, którego tematyka związana jest z postacią św. Jana Pawła II lub modlitwą różańcową,
  2. dowolny wiersz lub fragment prozy o tematyce religijnej.

Jury powołane przez organizatora brało pod uwagę: dobór repertuaru, znajomość tekstu,  interpretację utworu (tempo, intonację), kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny). Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

I miejsce – Miłosz Podleśny ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
II miejsce – Weronika Kawalerska ze Zespołu Szkół nr 1 w Ludwinie
III miejsce – Emilia Gańska ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Milejowie

Przyznano również wyróżnienie. Otrzymała je Martyna Jastrzębska - ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.
Serdecznie dziękujmy za ogromne zaufanie oraz udział w naszym konkursie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, laureatom oraz opiekunom.
Miło nam poinformować, że wzmianka o naszym wydarzeniu została zamieszczona na stronie tygodnika katolickiego Niedziela:  lublin.niedziela.pl/artykul/54745/Poezja