"Tu Cię spotykam…"
w kategorii recytacji

2020 06 23 jp2Różaniec jest to modlitwa, którą
bardzo ukochałem (…).
Przedziwna w swej istocie i głębi (…).
Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia
Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy
główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…)
jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem
przez serce Jego Matki.
Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca,
serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy,
które składają się na życie człowieka,
rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (…)

Jan Paweł II

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Milejowie już po raz kolejny zaprosiła młodzież województwa do udziału w konkursie poezji „Tu Cię spotykam…”. W tym roku szkolnym kategoria literacka została zaplanowana na  6 marca 2020r. natomiast kategoria recytacji miała odbyć się 13 marca 2020r. Niestety stan epidemiologiczny zmusił organizatorów do odwołania tego terminu.

W związku z nieustannie trwającym w naszym kraju stanem pandemii i zbliżającym się końcem roku szkolnego organizatorzy zaproponowali przeprowadzenie V Wojewódzkiego Konkursu Poezji Religijnej „Tu Cię spotykam…”  z pomocą mediów społecznościowych. Na nową formułę konkursu odpowiedziało jedenastu uczestników z następujących placówek:

  • Szkoła Podstawowa nr 54 w Lublinie,
  • Zespół Szkół nr 1 w Ludwinie,
  • Szkoła Podstawowa  nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej,
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łuszczowie,
  • Zespół Placówek Oświatowych im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie,
  • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego   w Milejowie.

 

W dniu 10.06.2020r. obradowała komisja konkursowa kategorii recytacji w składzie: pani Anna Kapica, pani Mariola Matyjaszczyk, pani Paulina Ślusarska, ksiądz Adam Breś.

Komisja oceniała  recytacje  utworów nagranych przez uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego. Przedstawione teksty obejmowały:

  1. wiersz lub fragment prozy, którego tematyka związana jest z postacią św. Jana Pawła II lub modlitwą różańcową,
  2. dowolny wiersz lub fragment prozy o tematyce religijnej.

Jury powołane przez organizatora brało pod uwagę: dobór repertuaru, znajomość tekstu,  interpretację utworu (tempo, intonację), kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny). Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

I miejsce – Miłosz Podleśny ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
II miejsce – Weronika Kawalerska ze Zespołu Szkół nr 1 w Ludwinie
III miejsce – Emilia Gańska ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Milejowie

Przyznano również wyróżnienie. Otrzymała je Martyna Jastrzębska - ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.
Serdecznie dziękujmy za ogromne zaufanie oraz udział w naszym konkursie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, laureatom oraz opiekunom.
Miło nam poinformować, że wzmianka o naszym wydarzeniu została zamieszczona na stronie tygodnika katolickiego Niedziela:  lublin.niedziela.pl/artykul/54745/Poezja