Czwartek (31 października) jest dniem
wolnym od zajęć dydaktycznych