Uprzejmie informujemy, iż egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy w wyniku rocznej klasyfikacji w r. szk. 2018/19 uzyskali ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów, odbędą się według następującego harmonogramu:

Biologia - 26.08.2019 r. godz. 900  w sali nr 1

Matematyka - 26.08.2019 r. godz. 900   w sali nr 2

Chemia - 26.08.2019 r. godz. 1100  w sali nr 7

Język niemiecki - 27.08.2019 r. godz. 900  w sali nr 1